Riikka

Lem­pey­del­lä, omaa voimaasi valaisten.


Olen koulutettu doula, imetysohjaaja ja kan­to­vä­li­ne­tu­ki­hen­ki­lö. Asun perheeni kanssa Turun kupeessa Mietoisissa. Uskon synnyttäjän voimaan ja katson syntymää väkevänä sekä pyhänä, fyysisenä sekä henkisenä tapahtumana. Uuden alun ja kahden maailman välisen ihmeen luona on tila, jossa minun läsnäolollani, herkkyydelläni ja valollani on tehtävänsä.


Olen ensimmäiseltä ammatiltani hopeaseppä. Sydämeni sykkii käsilläni hoivaamisen lisäksi käsilläni luomiseen. Viittomakielen tulkin opinnot herättivät rakkauden suomalaiseen viittomakieleen, ja kieli on pysynyt mukanani mm. vauvaviittomien kautta. Niiden avulla on mahdollista saavuttaa taianomainen yhteisymmärrys ja yhteys vauvaan jo ennen kuin vauvan suun motoriikka antaa mahdollisuuden puheelle.


Doulapolkuni lähti avautumaan esikoisemme odotusaikana vuonna 2018.

Luin kirjoja, etsin luettavakseni positiivisia synnytyskokemuksia, kahlasin läpi tutkimuksia, rationaalisen mieleni tyynnyttämiseksi tilastoja.

Kaiken tämän jälkeen päätimme vielä ottaa yhteyttä doulaan, satsata myös rahallisesti siihen, että kokisimme molemmat vanhemmat olevamme valmiita synnytykseen.

Oma kokemukseni doulan tuesta kannattelee työtäni. Kokemuksestani kumpuava ymmärrykseni siitä, kuinka tärkeää on synnytykseen valmistautuminen ja läsnäolevan ihmisen tuki molemmille vanhemmille.


Vanhemmuudessa minulle tärkeää on nähdä sekä oman, että lapsen toiminnan taakse. Ymmärtää miksi toimimme niin kuin toimimme? Yhteyden vaaliminen ja kasvussa tukeminen siten, että nojaan aina ensikädessä siihen mikä on meille luonnollista ja luontevaa.


Käymäni ser­ti­fioin­ti­kou­lu­tus Doula-akatemiassa on laajin Suomessa tarjottava sertifiointiin johtava doulakoulutus. Doulan työssä minua kiehtoo jatkuva mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen, koskaan ei ole valmis. Laajennan osaamistani kouluttautumalla ja pysymällä ajantasalla alati muuttuvalla alalla. Jokainen kohtaaminen ja synnytys opettaa jotakin uutta.
Riikka-me.jpg


Olen käytettävissä sekä koti- että sai­raa­la­syn­ny­tyk­siin n.2h ajomatkan päähän Turusta. Doulaan seuraaviin sairaaloihin:


Tyks, Turku

Lohjan sairaala

Satasairaala, Pori


Olen Suomen Doulat ry:n jäsen ja sitoutunut toimimaan doulan toimenkuvan mukaisesti.

Olen Aktiivinen Synnytys ry:n vastuullinen ja hallituksen jäsen. Olen mukana järjestämässä paikallisiltoja Turussa.

Doulan työhön liittyvä koulutus

4/2021

Syn­ny­tys­ker­to­muk­sen uusi lempeä tulkinta - verk­ko­kurs­si am­mat­ti­lai­sil­le

Kurssi antaa työkaluja synnytyskokemuksen käsittelyyn odotusaikana ja synnytyksen jälkeen sekä ohjaa menetelmän käyttöön asiakassuhteissa. Opettajina VTT, fytoterapeutti ja doula Alessandra Sarelin sekä kätilö Anu Lampinen.

3/2021

Ime­ty­soh­jaa­ja (WHO)

20h LAB-ammattikorkeakoulu 

3/2020 - 3/2021

Doula-akatemian ser­ti­fioin­ti­kou­lu­tus

Doula-akatemian ser­ti­fioin­ti­kou­lu­tus (10 op) on laajin Suomessa tarjottava sertifiointiin johtava doulakoulutus.

6/2020

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­nen ras­kaus­hie­ron­ta -kurssi

Diplo­mi­vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Tiina Rytkösen ohjaama kurssi hoitoalan ammattilaisille 15.–16.6.2020. Elonaskel, Helsinki.

2/2020

Kan­to­tu­ki­hen­ki­lö­kou­lu­tus

Vauvojen ergonomista kantamista käsittelevä koulutus, järjestäjänä tu­ki­hen­ki­lö­kou­lut­ta­ja Hanna Grankvist, Turku.

1/2020

Ko­ti­syn­ny­tys­se­mi­naa­ri

Suomen Doulat ry:n ja Aktiivinen Synnytys ry:n järjestämä seminaari, Kauniainen.

2018

Yk­si­tyi­nen syn­ny­tys­val­men­nus

Kätilön koti, Turku

Doula Riikka Maria